10 tipov, ako znížiť mzdové náklady (nielen) počas krízy

10 tipov, ako znížiť mzdové náklady (nielen) počas krízy

Mzdové náklady sú vysokou položkou prevádzkových nákladov firmy. Občas nastanú situácie, keď je vedenie nútené šetriť. Či už v dôsledku krízy, lockdownu alebo z rôznych iných dôvodov. Existuje však niekoľko možností, ako aspoň dočasne znížiť mzdové náklady, ak nechcete pristúpiť k prepúšťaniu.

Zníženie mzdových nákladov v období krízy

Ak je z rôznych dôvodov obmedzená činnosť zamestnávateľa a zamestnancom nevie prideliť inú prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V takýchto prípadoch musí vyplácať plné mzdy. Existuje niekoľko spôsobov, ako vyplácanú mzdu znížiť.

  1. Ošetrovanie člena rodiny. Pri starostlivosti o dieťa do 11 rokov má zamestnanec v čase pandémie nárok na ošetrovné, ktoré mu vypláca Sociálna poisťovňa.
  2. Nemocenské. Ak má zamestnanec nariadenú povinnú karanténu z dôvodu pandémie koronavírusu, náhradu mzdy mu už od prvého dňa prepláca Sociálna poisťovňa. Samozrejme, dôležitejšie je zdravie zamestnanca. No v prípade pandémie toto opatrenie zamestnávateľovi značne uľaví.
  3. Dovolenka. Aj keď počas dovolenky prepláca zamestnávateľ zamestnancovi priemernú mzdu, ušetriť môže na nákladoch za preplatenie dovolenky. Tú by musel zamestnancovi preplatiť pri prípadnom ukončení pracovného pomeru.
  4. Náhradné voľno za prácu nadčas. Ak má zamestnanec odpracované nadčasy, môže mu zamestnávateľ navrhnúť čerpanie náhradného voľna. Síce mu aj pri náhradnom voľne musí vyplácať mzdu, no neskôr nebude povinný preplatiť mu prácu nadčas.
  5. 60% náhrady mzdy. V prípade, že v zamestnaní pôsobia odbory, existuje možnosť dohodnúť počas krízovej situácie 60%tnú náhradu mzdy. Takúto náhradu však podľa zákona môže odsúhlasiť len odborový orgán.
  6. Skrátenie pracovného úväzku. Ak s tým zamestnanec bude súhlasiť, aspoň počas obdobia krízy je možné skrátiť jeho pracovný úväzok.
  7. Zníženie mzdy. Riešením je aj trvalé zníženie mzdy – zníženie platovej triedy alebo osobného ohodnotenia. Samozrejme, že sa takéto riešenie zamestnancovi nebude pozdávať. No možno si ho zvolí ako „menšie zlo“ ak existuje riziko prepustenia, prípadne krachu firmy.

Ďalšie možnosti zníženia mzdových nákladov

Mzdové náklady je možné znížiť aj počas bežnej prevádzky, mimo krízového obdobia alebo pandémie. Aké sú možnosti?

  1. Outsorcing. Ide o prenesenie vnútropodnikových aktivít na externý subjekt – dodávateľa. Takto sa spravidla prenášajú aktivity, ktoré nie sú hlavnou činnosťou podniku. Toto opatrenie pomôže zefektívniť vnútropodnikové procesy a znížiť režijné a mzdové náklady. Tu si o ňom prečítajte viac.
  2. Zamestnávanie absolventov. Absolventská prax je financovaná z európskeho projektu zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ten pokrýva 85% nákladov na absolventov. Zamestnávateľ tak môže získať lacnú pracovnú silu.
  3. Zamestnávanie na dohodu. „Dohodári“, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov, sú pre podnik výrazne lacnejší. A to z dôvodu, že zamestnávateľ za nich odvádza len 1,05% z vyplatenej mzdy na úrazové a garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Potrebujete poradiť pri znížení mzdových nákladov alebo pomôcť so súvisiacim účtovníctvom? Neváhajte nás osloviť!

Leave a Reply