CENNÍK

Nami uvedený cenník účtovných prác je iba informatívny. Existuje množstvo faktorov, ktoré majú vplyv na účtovníctvo spoločnosti, preto sa snažíme ku klientom pristupovať individuálne. V príprade záujmu o naše účtovné služby vás preto radi pozveme na kávu a konzultáciu a spoločne priprávime vhodné cenovo optimálne riešenie. V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať.

Čo od nás môžete očakávať

Rozsah a druh poskytovaných služieb závisí samozrejme na vzájomnej dohode. Pre vašu predstavu však uvádzame zoznam všetkých činností, ktoré sú súčasťou bežného balíka služieb.

 

Štandarný balík služieb EkoM:

Poskytované služby závisia zväčša na vzájomnej dohode. Pre lepšiu predstavu uvádzame činností, ktoré sú súčasťou štandardného balíka služieb.

Jednoduché účtovníctvo

 • Vedenie účtovníctva
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vypracovanie štandardných výkazov
 • Vedenie evidencie DPH a daňové priznanie k DPH
 • Komunikácia s úradmi
 • Bežné účtovné poradenstvo
 • Daňové priznanie k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo

 • Vedenie účtovníctva
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia zásob
 • vypracovanie štandardných výkazov
 • Vedenie evidencie DPH, daňové priznanie k DPH
 • Vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu pre DPH
 • Komunikácia s úradmi
 • Bežné účtovné poradenstvo
 • Daňové priznanie k dani z príjmov

Sme tím odborníkov na daňovú a účtovnú problematiku.

ekom Trenčín