Daň z motorového vozidla v roku 2022. Čo treba vedieť?

Daň z motorového vozidla v roku 2022. Čo treba vedieť?

Jednou z daňových povinností pre daňovníkov, ktorí použili v predchádzajúcom kalendárnom roku motorové vozidlo na podnikateľskú činnosť, je aj tzv. cestná daň, teda daň z motorového vozidla. Kto ju platí, za akých podmienok a kedy je potrebné podať daňové priznanie?

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel hovorí, že daňovníkom je „každý, kto pri svojej podnikateľskej činnosti, resp. samostatnej zárobkovej činnosti, využíval v roku 2021 automobil evidovaný v Slovenskej republike“. To znamená, že ak ste aspoň jeden deň v predchádzajúcom zdaňovacom období, čiže v roku 2021, použili k svojej podnikateľskej činnosti automobil a uplatnili ste k nemu výdavky, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Daňovníkom je teda táto fyzická alebo právnická osoba:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daňovníkom je teda aj zamestnávateľ, ak platí cestovné náhrady svojmu zamestnancovi, ktorý použil vlastné motorové vozidlo, evidované v Slovenskej republike, na pracovnú cestu. Oslobodené od dane z motorového vozidla sú napríklad autá s prideleným zvláštnym evidenčným číslom, autá záchrannej služby a požiarnej ochrany, či špeciálne vozidlá, využívané výlučne v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe.

Kedy podať daňové priznanie a ako vyrátať daň z motorového vozidla

Štandardná lehota na podanie daňového priznania k dani z motorového vozidla je do 31.1. nasledujúceho roka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (ktorým je kalendárny rok). To znamená, že napríklad za zdaňovacie obdobie roka 2021 ste boli povinní daňové priznanie podať do 31.1.2022.

Ako vyrátať daň z motorového vozidla? Informácie a presnú metodiku nájdete na webe Finančnej správy. Pre laika však môže vyrátanie dane predstavovať problém. Neviete si vyrátať daň z motorového vozidla? V tom prípade sa obráťte na nás. Budete mať istotu, že zaplatíte skutočne len toľko, koľko je nutné.

Leave a Reply