Investovanie do ETF fondov: Výhody, nevýhody a riziká

Investovanie do ETF fondov: Výhody, nevýhody a riziká

Investovanie do ETF sa v posledných rokoch teší veľkej obľube a popularite. Niet sa čomu čudovať, pretože táto forma pasívneho investovania ponúka množstvo výhod. Avšak tak, ako pri všetkom, aj tu treba zvážiť možné nevýhody a riziká, ktoré sa môžu pri investovaní objaviť.

Ak aj vy zvažujete investíciu do ETF fondov, v nasledujúcich riadkoch si preberieme nielen ich výhody, ale aj to, na čo si treba dávať pri investovaní s nimi pozor.

Čo sú ETF fondy?

ETF sú fondy, s ktorými sa obchoduje na burze. Obchodovanie s ETF je podobné obchodovaniu s akciami a predstavujú novú alternatívu ku klasickým podielovým fondom. Sú vhodné pre pravidelné investovanie, ale aj jednorazové investície.

Investovanie do ETF je pre mnohých investorov prínosné a z dlhodobého hľadiska môže priniesť solídne výsledky. ETF fondy sú riadené pasívne a sledujú a kopírujú pohyb aktív, ktoré obsahujú. Cez ETF je možné investovať do akcií, komodít, nehnuteľností, ale aj dlhopisov. Existuje niekoľko druhov ETF fondov.

Aké sú typy ETF fondov?

Na burze si môžete kúpiť viacero typov fondov. V krátkosti vám predstavíme aspoň niektoré z nich:

Indexové

Indexové ETF fondy v podstate kopírujú vybrané akciové indexy. Obsahujú rovnaký súbor akcií a kopírujú aj ich cenový vývoj. Medzi najobľúbenejšie patria americké akciové indexy, napríklad S&P 500 alebo Dow Jones.

Investovanie do ETF fondov Výhody, nevýhody a riziká
Copyright Image by Pixabay

Komoditné

Ako už názov napovedá, tieto fondy sa snažia kopírovať cenu vybraných komodít a opisujú ich cenu. Komoditou môžu byť poľnohospodárske produkty, drahé kovy, energie a pod. Najpopulárnejším ETF v tomto sektore je SPDR Gold Shares GLD a United States Oil USO.

Sektorové

Ako už vyplýva z názvu, sektorové ETF sa skladajú z akcií firiem v určitom sektore, môže ísť napríklad o poľnohospodárstvo, financie, zdravotníctvo a podobne. Sektorové ETF v princípe fungujú podobne ako indexové fondy.

Dlhopisové

Dlhopisové ETF fondy sú zamerané buď na štátne alebo podnikové dlhopisy.

Menové

Menové ETF fondy, ktoré sa snažia kopírovať vývoj vybraných mien a teda sa investuje do cudzích mien, ako je euro alebo dolár. Medzi najznámejšie menové futures patrí napr. CurrencyShares Euro Trust (FXE) alebo US Dollar Money Market (LSE).

Pákové

Tieto ETF kopírujú vývoj ceny podkladových portfólií a využívajú pákový efekt. Pákový fond obchodovaný na burze využíva finančné deriváty na zosilnenie výnosov základného indexu. Vďaka pákovému efektu reagujú na zmeny ceny s väčšou citlivosťou dvojnásobne alebo trojnásobne rýchlejšie.

Rozdiel medzi ETF medzi podielovými fondmi

Podielové fondy sú aktívne riadené fondy. To znamená, že ich spravujú manažéri, ktorí akcie sledujú, analyzujú a následne rozhodujú, do čoho investujú. S podielovými fondmi sa neobchoduje na burze, ako napríklad s akciami. Proces vstupu a výstupu do podielových fondov je pomerne zdĺhavý a za vstup aj výstup navyše zaplatíte poplatok.

Investovanie do ETF fondov Výhody, nevýhody a riziká
Copyright Image by Pixabay

Na rozdiel od podielových fondov ETF kopírujú finančný index, nepotrebujú žiadnych analytikov ani manažérov. Ich cieľom je iba kopírovať vybraný index. Do čoho budú smerovať spravované peniaze, je definované zložením vybraného indexu. ETF si môžete kúpiť na burze. Poplatky sa zvyčajne platia iba pri nákupe alebo predaji podielu. Investície do ETF, ktoré trvajú aspoň jeden rok, sú oslobodené od daní.

V porovnaní s klasickým podielovým investovaním je investovanie do ETF jednoduchšie, ľahšie pochopiteľnejšie a tým aj dostupnejšie pre nových a začínajúcich investorov.

Výhody investovania do ETF fondov

Investovanie do ETF za posledné roky zažíva explóziu a tento druh pasívneho investovania sa skutočne stal jedným z najefektívnejších nástrojov na trhu aj kvôli svojim výhodám.

​​Daňové výhody

Ak sa rozhodnete investovať na dlhší časový horizont, na rozdiel od klasických fondov, váš celkový výnos nemusíte zdaňovať. Ak chcete o daniach vedieť viac, odporúčame vám zabezpečiť si kvalitné daňové a právne poradenstvo.

Nízke náklady a poplatky

Medzi ďalšie výhody ETF patria určite nízke poplatky. V porovnaní s aktívne spravovanými fondmi sú ETF spravované pasívne, čo znamená, že nemusíte platiť vysoké poplatky za manažovanie vašich peňazí. Pri investovaní do ETF platíte poplatky iba okolo 1-2 percenta za rok a neplatíte výkonnostný poplatok.

Investovanie do čohokoľvek

Prostredníctvom ETF môžete investovať naozaj do akýchkoľvek aktív, sektorov alebo segmentov trhu. Investovať môžete napríklad do finančného, technologického alebo energetického sektora, do firiem, o ktorých si myslíte, že by mohli mať potenciál do budúcna alebo do komodít.

Flexibilita

Obchodovanie s ETF je flexibilné, pretože podiely sa predávajú a kupujú na burze tak, ako akcie. To znamená, že môžete kedykoľvek v reálnom čase pozíciu otvoriť alebo uzavrieť. Podielové fondy túto výhodu nemajú a nedajú sa nakupovať za ceny v reálnom čase.

Investovanie do ETF fondov Výhody, nevýhody a riziká
Copyright Image by Pexels

Rizikový manažment

Na rozdiel od podielových fondov ponúkajú ETF možnosť zadania „take-profit“ alebo „stop-loss“, čo v praxi znamená, že si ako investor viete nastaviť hranicu maximálnej straty, ktorú ste ochotný akceptovať, alebo naopak úroveň, na ktorej bude vaša pozícia automaticky uzatvorená v zisku.

Široký výber ETF fondov

Ako sme už spomínali vyššie, dnes existuje veľa druhov ETF a prostredníctvom nich je možné investovať do rôznych aktív. Dôležité je však nestratiť sa v takom mori možností a vedieť si objektívne zhodnotiť, či dané ETF skutočne spĺňa vaše predstavy a je v súlade s vaším investičným zámerom.

Tip: Návod na to, ako sa naučiť investovať peniaze.

Transparentnosť

ETF fondy sú obchodované na svetových burzách, preto je ich cena absolútne transparentná.

Nevýhody investovania do ETF fondov

Samozrejme, že ETF nemajú len výhody, treba si dávať pozor na:

Investovanie do ETF fondov Výhody, nevýhody a riziká
Copyright Image by Pixabay

Kurzové riziko

Takéto riziko vznikne vtedy, ak máte obchodný účet vedený v eurách, ale nakupujete fondy napríklad v dolároch. V takomto prípade je investor vystavený kurzovému riziku, a preto je dobré byť si tohto rizika vedomý.

Zlý výber ETF fondov

Ďalšou nevýhodou môže byť zlé vybrané ETF. Ak niektorá zo silných spoločností má príliš veľkú váhu v danom ETF, vaša investícia je vystavená väčšiemu riziku. Ak teda daná spoločnosť ohlási zhoršený výhľad, cena ETF môže výrazne klesnúť, pretože jedna spoločnosť má príliš veľkú váhu.

Likvidita

V takom širokom spektre dostupných ETF si treba dávať pozor aj na likviditu, pretože o niektoré ETF nie je veľký záujem. To znamená, že niektoré ETF sú menej likvidné a neexistuje pre ne dostatočne bohatý trh.

Riziká spojené s investovaním do ETF

Riziko pri investovaní nie je nič výnimočné, je jeho neoddeliteľnou súčasťou, a preto by s ním mal každý investor počítať. Investovanie do ETF nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Nevýhody investovania do ETF fondov sme vám už spomenuli, ďalšie riziká, ktoré sú s nimi spojené sú:

Investovanie do ETF fondov Výhody, nevýhody a riziká
Copyright Image by Pixabay
  • tržné riziká – ak klesne trh s akciami v USA, klesne aj hodnota ETF, ktorá sleduje daný index
  • menové riziká – zvýšenie hodnoty eura voči mene krajiny, ktorej ste vystavení, môže mať negatívny vplyv na hodnotu vášho ETF.

Ak práve začínate podnikať s vlastným biznisom, vzhľadom na riziká spojené s obchodovaním s ETF by ste si ešte pred investovaním mali starostlivo zhodnotiť a zvážiť vaše skúsenosti, investičné ciele a ďalšie aspekty.

Na záver

Investovanie je možnosť, ako sa dajú financie zhodnotiť a vo všeobecnosti platí, že ideálna investícia je taká, ktorá dosahuje maximálny výnos pri minimálnom riziku.

Popularita ETF fondov v posledných rokoch mimoriadne stúpa a dá sa povedať, že ETF fondy predstavujú aktuálne jeden z najlepších nástrojov pre investovanie na burze. Investorom ponúkajú mnoho výhod, no na pamäti treba mať aj možné riziká. Ak s investovaním začínate, nákup ETF fondov môžete zveriť do rúk tretej strane alebo si nechať profesionálne poradiť.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

PoctiveSEO: Naučte sa, ako písať články, ktoré zarábajú.

Autorka: Dominika Blchová, SEO copywriterka