EkoM, s.r.o.
Nábrežná 3
911 01 Trenčín

IČO: 50 685 813
DIC: 2120420995
IC pre DPH: SK2120420995

Ing. Martina Galková
galkova@ekomsro.sk
0907 430 847

Ing. Miriam Pšenková
psenkova@ekomsro.sk
0903 412 218

Pracujeme: 8:00 – 16:00hod