Platca alebo neplatca DPH. Aký je rozdiel?

Platca alebo neplatca DPH. Aký je rozdiel?

Otázku, či sa stať alebo nestať platcom DPH, si môžete položiť napríklad pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Ktorá možnosť je výhodnejšia a kedy máte povinnosť stať sa platcom DPH? Dozviete sa v článku.

Povinnosť registrovať sa ako platca DPH

V prvom rade musíte vedieť, že možnosť voľby – teda či sa registrovať alebo neregistrovať ako platca DPH, majú len menšie spoločnosti. Konkrétne ide o spoločnosti, ktoré za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahli obrat viac ako 49 790 €. A tak v prípade, že ste takýto obrat dosiahli, ako platca DPH sa už v zmysle §4 ods. 1 zákona o DPH registrovať musíte.

V prípade, že ste takýto obrat nedosiahli, povinnosť registrácie nemáte. Registrovať sa však môžete aj dobrovoľne, a to ak potrebujete byť platcom DPH, napríklad ak predávate tovar platcom DPH.

Základný rozdiel pri vystavovaní faktúry

Aký je teda základný rozdiel medzi platcami a neplatcami DPH? Ak nie ste platcom DPH, faktúry vystavujete tak, že k cene za tovar alebo službu osobitne neúčtujete DPH. To znamená, že cena za tovar alebo službu sa o daň z pridanej hodnoty nenavýši.

Naopak, ak ste platcom DPH, k cene za tovar alebo službu musíte na faktúre osobitne prirátať aj DPH. Následne sa o sumu DPH navýši aj konečná cena za tovar a službu. V daňovom priznaní potom platca DPH uvádza tiež to, akú daň vybral od odberateľov a koľko dane zaplatil dodávateľom. Výsledkom je buď daňová povinnosť spoločnosti – doplatiť daň daňovému úradu alebo nadmerný odpočet dane, čiže nárok na úhradu preplatku dane od daňového úradu.

Je výhodnejšie byť platcom alebo neplatcom DPH?

To závisí od predmetu činnosti spoločnosti, respektíve od toho, komu svoje tovary alebo služby ponúka. Ak predávate fyzickým osobám, ktoré nie sú platcovia DPH, je výhodnejšie takisto nebyť platcom. Konečná cena vašich tovarov a služieb sa totiž nenavýši o 20%.

Naopak, ak predávate platcom DPH a takisto nakupujete predávaný tovar od platcov, je výhodné byť tiež platcom DPH. Registrácia pre DPH je výhodná aj v prípade, že chystáte väčšie investície a nakupovať budete od platcov DPH. V takom prípade máte totiž nárok na odpočítanie zaplatenej DPH.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom dane z pridanej hodnoty, neváhajte sa nás opýtať! Sme vám k dispozícii, poradíme a odpovieme na konkrétne otázky, týkajúce sa vašej spoločnosti.

Leave a Reply