Príjmy zo zamestnania v zahraničí. Ako na daňové priznanie?

Príjmy zo zamestnania v zahraničí. Ako na daňové priznanie?

Neviete, či máte povinnosť podať daňové priznanie, ak ste mali v minulom roku príjmy zo zamestnania v zahraničí? Vo väčšine prípadov je odpoveď áno. Každý daňový rezident Slovenskej republiky má povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúci rok (2021) a uviesť v ňom všetky svoje zdaniteľné príjmy na Slovensku aj v zahraničí, ak ich celková výška presiahla 2255,72 €.

Na čo myslieť pri vypĺňaní daňové priznania s príjmami zo zahraničia?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak ste občanom SR, máte tu trvalý pobyt alebo ste sa tu zdržiavali aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, máte povinnosť podať na Slovensku daňové priznanie. A to aj v prípade, že ste na Slovensku nedosiahli žiadne príjmy, ale príjmy boli výlučne zo zahraničia.

Pri vypĺňaní daňového priznania dávajte pozor najmä na to, že:

  • Od každého zamestnávateľa v zahraničí musíte mať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za celý rok, za ktorý sa podáva daňové priznanie.
  • Príjmy zo zahraničia sa uvádzajú v oddiele V. daňového priznania tak, ako aj príjmy zo Slovenskej republiky.
  • Okrem hrubej mzdy sa uvádza aj povinné poistenie, ktoré ste si platili ako zamestnanec.
  • Sumy sa uvádzajú v eurách. Ak ste mali príjem v inej mene, je nutné prerátať ho priemerným ročným kurzom a uviesť v eurách.
  • Ak ste príjem zdanili v krajine, v ktorej ste ho dosiahli, na Slovensku sa už nezdaňuje. V daňovom priznaní však musíte uviesť, ktorú metódu pre zamedzenie dvojitého zdanenia si uplatňujete (vyňatie príjmov alebo zápočet dane).
  • V prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí si môžete v daňovom priznaní na Slovensku uplatniť daňový bonus (ak spĺňate podmienky na získanie daňového bonusu).
  • Pozor na správne určenie hrubej mzdy! Každá krajina môže mať iné tlačivo potvrdenia od zamestnávateľa. Niekde sa uvádza tzv. superhrubá mzda, kde sú uvedené odvody spolu s hrubou mzdou. Musíte tak vedieť správne vyrátať výšku odvodov v superhrubej mzde, aby ste v daňovom priznaní na Slovensku uviedli správne údaje.

Ak ste mali v minulom zdaňovacom období príjmy zo zahraničia a neviete si poradiť s daňovým priznaním, nezúfajte. Obráťte sa na nás a my si s tým hravo poradíme. Daňové priznanie vyplníme tak, aby ste si pri príjmoch zo zahraničia bezchybne splnili všetky svoje zákonné povinnosti.

Leave a Reply