Sociálna poisťovňa. Aké zmeny prináša rok 2022?

Sociálna poisťovňa. Aké zmeny prináša rok 2022?

Ako aj v mnohých iných oblastiach, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich článkoch, aj v sociálnom poistení nastali od roku 2022 rôzne zmeny. Prinášame vám ich stručný prehľad.

Prihlasovanie do e-pobočky Sociálnej poisťovne

Zásadná zmena nastala, čo sa týka prihlásenia do e-pobočky Sociálnej poisťovne. Možnosť prihlásiť sa prostredníctvom doteraz využívanej GRID karty už neexistuje. Sociálna poisťovňa tieto karty prestala vydávať a po novom sa do e-pobočky môžete prihlásiť elektronickým občianskym preukazom alebo pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie. Takéto prihlasovanie je rýchlejšie a bezpečnejšie.

Zmeny v oblasti sociálneho poistenia pre rok 2022

Pokiaľ ide o minimálny dôchodok, jeho suma sa v roku 2022 nemení. Nastáva len valorizácia minimálneho dôchodku o 1,3%. Nastávajú však tieto zmeny:

 1. Zvýšenie dôchodkov o 1,3% z mesačného dôchodku. Teda o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien, ktoré určil Štatistický úrad SR.
 2. Zmena dôchodkovej hodnoty. Dôchodková hodnota je základná veličina pre výpočet dôchodkovej dávky. Pre rok 2022 je jej výška stanovená na 15,13 €.
 3. Zmena základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť na úhradu niektorých pohľadávok. V prípade neprednostných pohľadávok sa táto suma zvyšuje na 305,28 € z doterajších 218,06 €. Táto suma predstavuje 140% životného minima.
 4. Ruší sa povinnosť dôchodcov, ktorí žijú v Českej republike, predkladať Sociálnej poisťovni doklad o žití. Sociálna poisťovňa si tieto informácie bude získavať sama, v spolupráci s Českou správou sociálneho zabezpečenia.
 5. Nové vymeriavacie základy pre samostatne zárobkovo činné osoby pre platenie poistného. Minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 566,50 € a maximálny sa zvyšuje na 7931 €.
 6. Zvyšujú sa dávky:
 • Denný vymeriavací základ, z ktorého sa rátajú nemocenské dávky, sa zvyšuje na 74,4987 €
 • Maximálne denné materské bude mať v roku 2022 hodnotu 55,87402500 €
 • Maximálne denné ošetrovné má v roku 2022 hodnotu 40,97428500 €
 • Tehotenské bude mať minimálnu dennú výšku 7,4498700 € a maximálnu dennú výšku 11,17480500 €
 1. Úrazové dávky sa zvýšia o 1,6%. A to dávky ako úrazová renta, pozostalostná úrazová renta, náklady spojené s liečením, s pohrebom
 2. Zvýši sa povinný príspevok do II. piliera. A to na 5,50 % z vymeriavacieho základu.
 3. Mení sa referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera. Táto suma bude 508,90 €. To znamená, že ak bude v roku 2022 dôchodcovi vyplácaný dôchodok minimálne v tejto sume, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o jednorazovú výplatu celej sumy, ktorú má nasporenú v II. pilieri.
 4. Športovec bude zamestnanec. Ak má zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, pre účely sociálneho poistenia bude od roku 2022 zamestnancom.

Zmien v oblasti sociálneho poistenia pre rok 2022 sme sa dotkli len okrajovo a je ich skutočne mnoho. Ak s niečím potrebujete poradiť, neváhajte sa obrátiť na našich účtovníkov.

Leave a Reply