Spojenie účtovníctva a finančnej sféry v EKOM

Spojenie účtovníctva a finančnej sféry v EKOM

Keďže pre našich klientov chceme poskytovať komplexné služby tej najvyššej kvality, rozhodli sme sa, že k našim službám v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, pridáme tiež finančné služby. Klient tak získava účtovno – finančné služby doslova pod jednou strechou.

Prečo je spojenie financií a účtovníctva výhodou?

Účtovník je pre klienta nepochybne kľúčovou osobou pri riešení jeho financií. Dodáva podklady, ktoré sú vyžiadané finančnými inštitúciami, ale aj finančnými sprostredkovateľmi. Ak však každý segment rieši iný človek, často sa stáva, že účtovné podklady sú nesprávne interpretované, čím dochádza k zbytočným komplikáciám a nadmernej administratíve pre klienta. Práve z toho vychádza myšlienka prepojenia účtovnej a finančnej sféry. Cieľom je zjednodušiť a zefektívniť služby pre klienta a poskytnúť mu všetko pod jednou strechou.

Aj preto sme sa v EKOM rozhodli, že tieto dve sféry, ktoré spolu úzko súvisia, spojíme a klientovi tak poskytneme komplexnú službu. Naši klienti vďaka tomu získavajú účtovné a finančné služby na mieru, presne podľa svojich potrieb a samozrejme aj v najvyššej kvalite.

Finančné služby v EKOM

V spolupráci so spoločnosťou TOP Finance vám naši účtovníci poskytnú služby z oboch segmentov – zo sféry účtovníctva, aj financií. Výsledkom je zjednodušenie administratívnych procesov, zefektívnenie a poskytnutie služieb na mieru pre každého klienta.

Neváhajte sa na nás preto obrátiť aj v prípade, ak máte záujem o finančné služby ako:

  • leasing
  • podnikateľský úver
  • poistenie
  • hypotéka
  • audit

Vďaka celoslovenskému projektu účtovno – finančných služieb, ktorého sme súčasťou, Vám vieme poskytnúť finančné služby tej najvyššej kvality.