Výdavky na reklamné predmety. Ako ich zaúčtovať?

Výdavky na reklamné predmety. Ako ich zaúčtovať?

Súčasťou podnikateľskej činnosti je aj prezentácia tovaru, či poskytovanej služby. Rovnako sem patrí aj reprezentácia podnikateľa. Nebadáte v tom veľký rozdiel? Z pohľadu daňovej uznateľnosti výdavkov je rozdiel podstatný. Viete ako účtovať reklamné predmety?

Náklady na reprezentáciu

Ide o náklady, ktorých cieľom je zvýšiť alebo udržať prestíž podniku, či osoby podnikateľa. Tieto sa účtujú na účet 513 – Náklady na reprezentáciu, a patrí sem napríklad:

  • Pohostenie obchodných partnerov – obedy, večere, káva a pod.
  • Pohostenie vlastných zamestnancov – napr. teambuilding
  • Darčeky na školeniach alebo firemných akciách – ako fľaše alkoholu, perá a pod.

Tieto sú nedaňovými výdavkami a nie sú súčasťou základu dane.

Uznanie reklamných predmetov do daňových výdavkov

reklamné predmety daňový výdavok? Výdavky na reprezentáciu sú z pohľadu zákona o dani z príjmov vždy nedaňovými výdavkami. Existuje však výnimka, ako zaradiť reklamné predmety do nákladov. Ak ide o reklamné predmety do 17 Eur účtovanie a uznanie do daňových výdavkov je možné podľa nasledovného:

  • Podnikateľ nakúpi reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17€ za kus a súčasne nejde o darčekové reklamné poukážky, tabakové výrobky a alkoholické nápoje (okrem podnikateľov, u ktorých je výroba tabakových alebo alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti)
  • V prípade platiteľa DPH sa suma posudzuje bez DPH, u neplatiteľa sa posudzuje suma 17€ vrátane DPH
  • Ak suma za jeden predmet presahuje 17€, nie sú tieto reklamné predmety daňový výdavok a celá suma je nedaňová
  • Predmety nemusia byť označené logom spoločnosti
  • Víno je reklamný predmet, ak suma za obstaranie jedného kusa nepresiahne 17€

To znamená, že ak chcete aby boli tieto výdavky súčasťou základu dane, limit na reklamné predmety je 17€ na kus, a to vrátane nákladov na obstaranie ako doprava, poštovné, potlač a pod.

Reklamné predmety a DPH 2024

Zákon o DPH nepozná pojem výdavky na prezentáciu. Vymedzuje však, že platitelia DPH pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy nemôžu odpočítať DPH. A čo reklamné predmety nad 17€ a DPH? Podľa zákona o DPH platí, že dodanie reklamných predmetov v hodnote neprevyšujúcej 17€ za kus sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, čiže nepodlieha dani na výstupe. Zároveň platitelia DPH pri nákupe reklamných predmetov do 17€ majú nárok na odpočítanie DPH. Ak je hodnota predmetu vyššia, podnikateľ nemá nárok na odpočítanie DPH z tohto reklamného predmetu, ktorý dodal bezodplatne. Ak by pri nákupe DPH odpočítal, bol by povinný odviesť DPH na výstupe.

Ak v tom nemáte jasno a reklamné predmety – účtovanie, či základné pojmy vám robia problémy, obráťte sa na nás. Daňové poradenstvo vám môžeme poskytnúť aj online.